O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť SKELETON, a.s. so sídlom v Bratislave zahájila svoju činnosť v roku 2012. Základnou činnosťou je realizácia monolitických železobetónových konštrukcií a generálnych dodávok stavebných diel. Od realizácie menších stavieb sa spoločnosť postupne prepracovala aj k dodávkam väčšieho rozsahu.
V roku 2015 spoločnosť zmenila právnu formu na akciovú spoločnosť. Svoju činnosť realizuje najmä v stavebnom priemysle s celoslovenskou pôsobnosťou a má vybudovanú silnú a stabilnú pozíciu na trhu aj vďaka bohatým skúsenostiam v obore.
SKELETON, a.s. disponuje odborným, ekonomickým a technickým vedením, ktoré umožňuje zabezpečiť komplexné dodávky stavieb od prípravy až po kolaudáciu.
...building your visions...
Realizácia monolitických železobetónových konštrukcií
Výrobný program spoločnosti tvorí predovšetkým realizácia monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií. V tejto oblasti sme špeciálne zameraní na realizáciu pozemných stavieb bytového, obchodného, ale aj priemyselného charakteru.
Generálne dodávky stavebných diel
Generálne dodávky stavebných diel sú taktiež nezanedbateľnou časťou výrobného programu spoločnosti. S vybudovaným okruhom partnerských spoločností sme schopní realizovať aj veľké investičné celky.