Kontakt
Adresa
SKELETON, a.s.
Nové záhrady I 13A
821 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
SKELETON, a.s.
Školská 40
022 01 Čadca
Fakturácia
IČO: 46 662 936
DIČ: 2023538231
IČ DPH: SK 2023538231

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5148394512/0900
IBAN: SK59 0900 0000 0051 4839 4512
SWIFT kód: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6177/B
Bratislava
Čadca
Máte akékoľvek otázky alebo chcete objednať naše služby?
Kontaktujte osobu, ktorá priamo zodpovedá za danú oblasť.
Recepcia, všeobecné otázky, ponuky z inej ako stavebnej oblasti
Zuzana Svrčková
asistentka ekonomického oddelenia
Zabezpečuje: recepcia, príjem pošty, evidencia faktúr
0914 340 223
+421 41 2858 007
Vedenie
Jaroslav Kováčik
predseda predstavenstva
neuvedené
Prípravné oddelenie
Ing. Tomáš Baláži
vedúci prípravného oddelenia
Zabezpečuje: objednávanie materiálu, tendrovanie dodávateľov
0914 340 228
Kristína Karasová
prípravár, rozpočtár stavieb
Zabezpečuje: Zabezpečuje: objednávanie materiálu, tendrovanie dodávateľov
0914 340 232
Nikola Jesenská
prípravár, rozpočtár stavieb
Zabezpečuje: objednávanie materiálu, tendrovanie dodávateľov
0914 340 235
Marek Martinec
prípravár, rozpočtár stavieb
0914340233
Ekonomické oddelenie
Mgr. Eva Kováčiková
ekonóm podniku
Zabezpečuje: úhrady faktúr, vystavovanie faktúr
0914 340 224
Personálne oddelenie
Lucia Švábiková
personalista, ISO manažér
Zabezpečuje: príjem a evidencia zamestnancov
0914 340 227
Realizácia stavieb
Ing. Peter Rudinský
výrobný riaditeľ
0914 340 220