Realizácia monolitických železobetónových konštrukcií
Komplexné dodávky stavieb
Nové príležitosti a bohaté skúsenosti
Disponujeme odborným, ekonomickým a technickým vedením, ktoré umožňuje zabezpečiť komplexné dodávky stavieb od prípravy až po kolaudáciu.
Výsledok hodnotenia nám potvrdila:
Sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016