ELEMENTS RESORT - OBJEKT SPRÁVY A ÚDRžBY

Realizácia objektu slúžiaceho na zabezpečenie údržby a servisu mechanizácie. Budovaný objekt sa rozprestiera na ploche 1 950 m2. Zvislé konštrukcie objektu boli navrhnuté, ako monolitické železobetónové konštrukcie odlievané do strateného debnenia z EPS Meccato. Celkové množstvo výrobných pracovníkov bolo 25. Dielo bolo zrealizované v lehote 85 dní.

Miesto: Šamorín
|
Investor: -
|
Stav: Dokončené
Zdieľať na