ELEMENTS RESORT - GYMNASTICKÁ HALA

Objekt gymnastickej haly je založený na vŕtaných pilótach. pod úrovňou podlahy je vybudovaná železobetónová vodotesná jama doskočiska. Súčasťou zvislých konštrukcií je železobetónová stena vybudovaná v kvalite pohľadového betónu s využitím nosníkového debnenia TOP 50 od dodávateľa debniaceho systému DOKA. Výstavba tejto steny bola obzvlášť namáhavá, nakoľko celá konštrukcia mala výšku presahujúcu 9 metrov a jej betonáž prebiehala v celku.

Miesto: Šamorín
|
Investor: -
|
Stav: Dokončené
Zdieľať na