ELEMENTS RESORT BOČNÉ TRIBÚNY

Realizácia základových konštrukcií zo železobetónu pod oceľovú konštrukciu tribúny.

Pôdorys letných stajní je obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 33,0 x 42,0 metrov a celkovou zastavanou plochou 16 625 m2. Betónové konštrukcie tvorili ustajňovacie boxy, ktoré zároveň slúžili ako základňa pre konštrukciu zastrešenia. Celkovo sme mali nasadených cca 70 výrobných pracovníkov. Objem zabudovaného betónu cca 6500 m3 a zabudovaných bolo 470 ton betonárskej ocele. Celkové množstvo debnenej plochy 19 500 m2. Celkovo sme touto stavbou zabezpečili 576 ustajňovacích boxov. Stavba bola vybudovaná v lehote 118 dní.

Miesto: -
|
Investor: -
|
Stav: Dokončené
Zdieľať na