ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX PANORAMA CITY

Administratívny komplex je tvorený 9-podlažnou administratívnou budovou s jedným suterénom a ustupujúcimi podlažiami. Pôdorysný tvar nadzemnej časti je v tvare písmena L, pričom obrys budovy ohraničujú ulice Pribinova a Čulenova. Suterénne podlažie je využité na parkovanie a technické miestnosti, a jeho pôdorysný tvar je determinovaný okolitou výstavbou.

Konštrukcia administratívnej budovy je zostavená zo skeletu s bezprievlakovými stropnými doskami. Vertikálny systém stĺpov je doplnený o 4 stenové komunikačné jadrá.

Miesto: Bratislava
|
Investor: J&T Real Estate
|
Stav: Dokončené
Zdieľať na