Výstavba komunikácií, spevnených plôch a verejného osvetlenia

Výstavba sídliskových komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia. Komunikácie boli vybudované z cestného betónu vrátane metličkovej úpravy.

Miesto: Košice
|
Investor: -
|
Stav: Dokončené
Zdieľať na