Výstavba komunikácií, spevnených plôch a verejného osvetlenia
Miesto: Košice
Investor: -
Stav: Dokončené