OBYTNÝ SÚBOR NA HORE

Bytový komplex je vybudovaný na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. V rámci druhej etapy bolo vybudovaných 6 bytových domov so štyrmi poschodiami a jedným suterénom. Konštrukčne sú objekty riešené murovanými zvislými konštrukciami z pórobetónových tvárnic a vodorovnými železobetónovými stropmi. Obvodový plášť je zateplený fasádnym polystyrénom hrúbky 10 cm. 

V rámci výstavby obytných budov vznikla aj potrebná infraštruktúra, ktorú tvoria betónové zjazdné komunikácie, chodníky pre peších a podzemná infraštruktúra.

Miesto: Košice
|
Investor: -
|
Stav: Dokončené
Zdieľať na