PARKOVACÍ DOM KRAMÁRE
Miesto: Bratislava
Investor: -
Stav: Dokončené
OBYTNÝ SÚBOR DÚBRAWA
Miesto: Bratislava
Investor: -
Stav: Dokončené
MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ
Miesto: Košice
Investor: -
Stav: Dokončené
POLYFUNKČNÁ BUDOVA S ADMINISTRATÍVOU
Miesto: Žilina
Investor: -
Stav: Dokončené
ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX PANORAMA CITY
Miesto: Bratislava
Investor: J&T Real Estate
Stav: Dokončené
ELEMENTS RESORT - GYMNASTICKÁ HALA
Miesto: Šamorín
Investor: -
Stav: Dokončené
ELEMENTS RESORT - OBJEKT SPRÁVY A ÚDRžBY
Miesto: Šamorín
Investor: -
Stav: Dokončené
ELEMENT RESORT - LETNÉ STAJNE
Miesto: Šamorín
Investor: -
Stav: Dokončené
ELEMENTS RESORT BOČNÉ TRIBÚNY
Miesto: -
Investor: -
Stav: Dokončené
POLYFUNKČNÝ OBJEKT LÍŠČIE ÚDOLIE
Miesto: Bratislava
Investor: -
Stav: Dokončené
PLYNOJEM VÍTKOVICE
Miesto: Ostrava
Investor: -
Stav: Dokončené
RETENČNÁ NÁDRŽ WERK ARÉNA
Miesto: -
Investor: -
Stav: Dokončené
DOMOV SENIOROV SENICA
Miesto: Senica
Investor: -
Stav: Dokončené
HOTEL PARK AVENUE
Miesto: Piešťany
Investor: -
Stav: Dokončené
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Miesto: Žilina
Investor: -
Stav: Dokončené
OBYTNÝ SÚBOR NA HORE
Miesto: Košice
Investor: -
Stav: Dokončené
PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V ŽILINE
Miesto: Žilina
Investor: -
Stav: Dokončené
OBCHODNÉ CENTRUM KIK
Miesto: Turzovka
Investor: -
Stav: Dokončené
Výstavba komunikácií, spevnených plôch a verejného osvetlenia
Miesto: Košice
Investor: -
Stav: Dokončené