Organizačná štruktúra
Vedenie
Ing. Peter Rudinský
výrobný riaditeľ
Mgr. Eva Kováčiková
ekonóm