Organizačná štruktúra
Vedenie
Ing. Ladislav Barčák
výkonný riaditeľ
Ing. Peter Rudinský
výrobný riaditeľ
Mgr. Eva Kováčiková
ekonóm